- tampónová potlač - jedno až dvojfarebná potlač reklamných
  predmetov, pier, zapaľovačov, kancelárskych a remeselníckych potrieb a pod