REZANÁ REKLAMA

- rezanie zo samolepiacej fólie -
firemné tabule, osobné autá,
  dodávky, návesy, výstavné stánky, billboardy,...
- aplikácia - nalepenie a osadenie média, montáž
- výrez s oposom - presný výrez po tlači s optickou hlavou

 

DIGITÁLNA TLAČ

- príprava a tlač -
veľkoplošná reklama, fototlač,...
- aplikácia - potlač a výroba banerov, autoplachty, vývesné štíty,
  transparenty
- tlač na textil - vlajky, zástavy, závesy